Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Härledning av vuxen människa fibroblaster och deras direkt omvandling till Expander neurala stamceller
 
Click here for the English version

Härledning av vuxen människa fibroblaster och deras direkt omvandling till Expander neurala stamceller

Article DOI: 10.3791/52831-v 13:58 min July 29th, 2015
July 29th, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Generation av inducerade pluripotenta stamceller ger fascinerande utsikterna för härledning av autologa transplantationer. Men progression genom ett pluripotent tillstånd och mödosam åter differentiering hindrar fortfarande kliniska översättning. Här beskriver vi härledningen av vuxna humana fibroblaster och deras direkta omvandling till inducerade neurala progenitorceller och efterföljande differentiering till neurala härstamningar.

Tags

Neurovetenskap Direkt omvandling härstamning omprogrammering transgen fritt omprogrammerade celler neurala stamceller transdifferentiering neuronal differentiering gliaceller differentiering stamcellsbiologi sjukdom modellering neural cell ersättning stamcellsterapi.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter