Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Metode for å studere Palatal Fusion bruker Static Organ Culture
 
Click here for the English version

Metode for å studere Palatal Fusion bruker Static Organ Culture

Article doi: 10.3791/53063
September 19th, 2015

Summary September 19th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Studier av ganen utvikling er motivert av forekomsten av ganespalte, en fødsel defekt som pålegger en enorm helsebelastning og kan forlate varig skjemmende. Vi viser her en teknikk for å kultur palatal hyller som kan brukes til å studere forskjellige signalbaner som er involvert i utvikling palatinal og fusjon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter