Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Immobilisering av Multi-biokatalysatorer i alginatpärlor för Cofactor Regeneration och förbättrad Återanvändning
 
Click here for the English version

Immobilisering av Multi-biokatalysatorer i alginatpärlor för Cofactor Regeneration och förbättrad Återanvändning

Article doi: 10.3791/53944
April 22nd, 2016

Summary April 22nd, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras är protokollet för co-immobilisera hela celler biokatalysatorer för kofaktor förnyelse och förbättrad återanvändbarhet, med hjälp av produktionen av L-xylulos som ett exempel. Kofaktorn regenere uppnås genom att koppla två Escherichia coli-stammar som uttrycker funktionellt kompletterande enzymer; helcell-biokatalysator immobilisering åstadkommes genom cellinkapsling på kalcium alginatpärlor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter