Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mikroinjeksjon for transgenesis og Genome redigering i Threespine Sticklebacks
 
Click here for the English version

Mikroinjeksjon for transgenesis og Genome redigering i Threespine Sticklebacks

Article doi: 10.3791/54055
May 13th, 2016

Summary May 13th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Transgene manipulasjoner og genom redigering er avgjørende for funksjonelt teste rollene som gener og cis-regulatoriske elementer. Her en detaljert mikroinjeksjon protokoll for generering av genomiske modifikasjoner (inkludert Tol2-mediert fluorescerende reporter transgene konstruksjoner, Talens, og CRISPRs) er presentert for emergent modell fisken, trepigget stingsild.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter