Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Komplett arbeidsflyt for analyse av Histone posttranslasjonelle modifikasjoner hjelp Bottom-up massespektrometri
 
Click here for the English version

Komplett arbeidsflyt for analyse av Histone posttranslasjonelle modifikasjoner hjelp Bottom-up massespektrometri: Fra Histone Utvinning til dataanalyse

Article DOI: 10.3791/54112
May 17th, 2016

Chapters

Summary May 17th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver et fullstendig integrert arbeidsflyt for karakterisering av histon post-translasjonelle modifikasjoner ved bruk av massespektroskopi (MS). Arbeidsflyten inkluderer histone rensing fra cellekulturer eller vev, histon derivatisering og fordøyelse, MS analyse ved hjelp av nano-flow væskekromatografi og instruksjoner for dataanalyse. Protokollen er utformet for ferdigstillelse innen 2 - 3 dager.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter