Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Murin Flexor senskada och reparation kirurgi
 
Click here for the English version

Murin Flexor senskada och reparation kirurgi

Article DOI: 10.3791/54433 07:32 min
September 19th, 2016

Chapters

Summary September 19th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Flexorsenor i handen vanligen skadas, vilket leder till nedsatt handfunktion. Emellertid är det ärr-vävnadsläkningssvar inte väl karakteriserade. En murin modell av flexor tendon healing demonstreras här. Denna modell kan förbättra förståelsen av läkningsprocessen och utvärdera terapeutiska strategier för att förbättra läkningen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter