Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Retroviral Transduksjon T-hjelpeceller som genetisk tilnærming å studere mekanismer kontrollere sine Differensiering og funksjon
 
Click here for the English version

Retroviral Transduksjon T-hjelpeceller som genetisk tilnærming å studere mekanismer kontrollere sine Differensiering og funksjon

Article DOI: 10.3791/54698-v 11:50 min November 4th, 2016
November 4th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mange eksperimentelle systemer er blitt anvendt for å forstå mekanismene som regulerer T-celle utvikling og funksjon i en immunrespons. Her en genetisk tilnærming ved hjelp av retroviral transduksjon er beskrevet, som er økonomisk, tidseffektiv, og viktigst av alt, svært informativ identifisere regulatoriske veier.

Tags

Immunologi Retroviral transduksjon primær murine T-celler hjelper T-celle isolasjon helper T celledifferensiering flowcytometri microRNAs
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter