Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Retroviral Transduction av Helper T-celler som en genetisk strategi för att studera mekanismer som styr deras differentiering och funktion
 
Click here for the English version

Retroviral Transduction av Helper T-celler som en genetisk strategi för att studera mekanismer som styr deras differentiering och funktion

Article DOI: 10.3791/54698-v 11:50 min November 4th, 2016
November 4th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Många experimentella system har använts för att förstå de mekanismer som reglerar T-cellutveckling och funktion i ett immunsvar. Här en genetisk strategi med användning av retroviral transduktion beskrivs, som är ekonomiska, tidseffektivt, och viktigast av allt, mycket informativ i att identifiera regulatoriska vägar.

Tags

Immunologi Retroviral transduktion primära murina T-celler hjälpar-T-cellisolering hjälpar-T-celldifferentiering flödescytometri mikroRNA
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter