Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av kromosomsegregation, histonacetylering och spindelmorfologi i hästocyter
 
Click here for the English version

Analys av kromosomsegregation, histonacetylering och spindelmorfologi i hästocyter

Article doi: 10.3791/55242
May 11th, 2017

Summary May 11th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver ett experimentellt tillvägagångssätt för att morfologiskt och biokemiskt karakterisera hästocyter. Specifikt illustrerar föreliggande arbete hur man samlar omogena och mogna hästocyter genom ultraljudstyrd äggupphämtning (OPU) och hur man undersöker kromosomsegregation, spindelmorfologi, global histonacetylering och mRNA-uttryck.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter