Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Användning av Immunolabeling att analysera stabil, dynamisk och begynnande mikrotubuli i zebrafiskar embryot
 

Användning av Immunolabeling att analysera stabil, dynamisk och begynnande mikrotubuli i zebrafiskar embryot

Article doi: 10.3791/55792
September 20th, 2017

Summary September 20th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Immunolabeling metoder för att analysera distinkta populationer av mikrotubuli i hjärnans utveckling zebrafiskar beskrivs här, som är allmänt tillämpliga på andra vävnader. Det första protokollet beskriver en optimerad metod för immunolabeling stabil och dynamisk mikrotubuli. Det andra protokollet ger en metod för att bild och kvantifiera begynnande mikrotubuli specifikt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter