Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Inrättandet av en värdefull härma av Alzheimers sjukdom i råtta djurmodell av Intracerebroventricular injektion av blandats Beta-Amyloid Protein
 

Inrättandet av en värdefull härma av Alzheimers sjukdom i råtta djurmodell av Intracerebroventricular injektion av blandats Beta-Amyloid Protein

Article doi: 10.3791/56157
July 29th, 2018

Summary July 29th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta är ett protokoll för att härma Alzheimers sjukdom hos råttor genom utvärdering av rumsliga minnesförsämring, neuronala patologiska förändringar, neuronala beta-amyloid protein (Aβ) börda, och fibrillnystan aggregering, inducerad genom injektion av Aβ25-35 i kombination med aluminium klorid och rekombinant humant omvandla tillväxtfaktor-β1.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter