Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Protokol til fastfasesyntese af oligomerer af RNA indeholdende en 2'-
 
Click here for the English version

Protokol til fastfasesyntese af oligomerer af RNA indeholdende en 2'-

Article DOI: 10.3791/56189
July 28th, 2017

Chapters

Summary July 28th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikel tilvejebringer en detaljeret fremgangsmåde til fastfasesyntese, oprensning og karakterisering af dodecamerer af RNA modificeret ved C2'- O- stillingen. UV-vis og cirkulær dikroisme fotometriske analyser bruges til at kvantificere og karakterisere strukturelle aspekter, dvs. enkeltstrenger eller dobbeltstrenger.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter