Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Protokol for fastfasesyntese av oligomerer av RNA inneholdende en 2'-
 
Click here for the English version

Protokol for fastfasesyntese av oligomerer av RNA inneholdende en 2'-

Article DOI: 10.3791/56189
July 28th, 2017

Chapters

Summary July 28th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen gir en detaljert prosedyre for fastfasesyntese, rensing og karakterisering av dodekamerer av RNA modifisert ved C2'- O- posisjonen. UV-vis og sirkulær dikroisme fotometriske analyser brukes til å kvantifisere og karakterisere strukturelle aspekter, dvs. enkeltstrenger eller dobbeltstrenger.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter