Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Protokol for fastfasesyntese av oligomerer av RNA inneholdende en 2'-
 
Click here for the English version

Protokol for fastfasesyntese av oligomerer av RNA inneholdende en 2'-

Article DOI: 10.3791/56189-v 11:37 min July 28th, 2017
July 28th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen gir en detaljert prosedyre for fastfasesyntese, rensing og karakterisering av dodekamerer av RNA modifisert ved C2'- O- posisjonen. UV-vis og sirkulær dikroisme fotometriske analyser brukes til å kvantifisere og karakterisere strukturelle aspekter, dvs. enkeltstrenger eller dobbeltstrenger.

Tags

Biochemistry RNA fastfasesyntese sirkulær dikroisme av RNA modifisert RNA rensing av RNA massespektrometri av RNA syntetiske oligonukleotider.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter