Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Protokoll för fastfassyntesen av oligomerer av RNA innehållande en 2'-
 
Click here for the English version

Protokoll för fastfassyntesen av oligomerer av RNA innehållande en 2'-

Article DOI: 10.3791/56189-v 11:37 min July 28th, 2017
July 28th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel tillhandahåller ett detaljerat förfarande på syntesen i fast fas, rening och karakterisering av dodekamerer av RNA modifierad vid C2'- O- positionen. UV-vis och cirkulär dikroismfotometriska analyser används för att kvantifiera och karaktärisera strukturella aspekter, dvs singelsträngar eller dubbelsträngar.

Tags

Biochemistry RNA fastfassyntes cirkulär dikroism av RNA modifierat RNA rening av RNA masspektrometri av RNA syntetiska oligonukleotider.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter