Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology
Author Produced

This content is Open Access.

Etablering av Larval zebrafiskar som ett djur-modell för att undersöka Trypanosoma cruzi motilitet I Vivo
 
Click here for the English version

Etablering av Larval zebrafiskar som ett djur-modell för att undersöka Trypanosoma cruzi motilitet I Vivo

Article DOI: 10.3791/56238
September 30th, 2017

Chapters

Summary September 30th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I detta protokoll, fluorescently märkt T. cruzi skulle injiceras i genomskinliga zebrafiskar larver och parasit motilitet observerades i vivo med lätta blad fluorescensmikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter