Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Live-imaging av bröstcancer epitelial cellmigration efter övergående utarmning av TIP60
 
Click here for the English version

Live-imaging av bröstcancer epitelial cellmigration efter övergående utarmning av TIP60

Article DOI: 10.3791/56248
December 7th, 2017

Chapters

Summary December 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi de övervakning i realtid av cellmigration i en sårläkning-analys med hjälp av TIP60-utarmat MCF10A bröst epitelceller. Genomförandet av live-cell avbildningstekniker i vårt protokoll tillåter oss att analysera och visualisera encelliga rörelse i realtid och över tid.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter