Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Förbättrad metod för inrättandet av ett In Vitro blod - hjärnbarriären modell baserat på svin hjärnan endotelceller
 

Förbättrad metod för inrättandet av ett In Vitro blod - hjärnbarriären modell baserat på svin hjärnan endotelceller

Article doi: 10.3791/56277
September 24th, 2017

Summary September 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med protokollet är att presentera en optimerad förfarande för inrättande av ett in vitro- blod - hjärnbarriären (BBB) modell baserad på primära svin hjärnan endotelceller (pBECs). Den modellen visar hög reproducerbarhet, hög täthet, och är lämplig för studier av transport och intracellulära människohandel läkemedelsutveckling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter