Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Samtidiga skillnaden av monospecifikt och blandade DFS70 mönster under ANA Screening med romanen HEp-2 ELITE/DFS70 Knockout substrat
 
Click here for the English version

Samtidiga skillnaden av monospecifikt och blandade DFS70 mönster under ANA Screening med romanen HEp-2 ELITE/DFS70 Knockout substrat

Article DOI: 10.3791/56722
January 17th, 2018

Chapters

Summary January 17th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

DFS70 autoantikroppar härma gemensamma sjukdomsassocierade antinukleära antikroppar mönster att göra korrekta tolkning utmanande när du använder konventionella HEp-2-substrat. Protokollet beskrivs fördelarna med romanen bakåtkompilerade HEp-2 substrat jämfört med konventionella HEp-2 i ANA screening och särskiljande DFS70 mönster med högt förtroende i både monospecifikt och blandade ANA positiva fall.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter