Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Att kombinera röntgenkristallografi med små Angle X-Ray Scattering att modellera ostrukturerade regioner av Nsa1 från S. Cerevisiae
 
Click here for the English version

Att kombinera röntgenkristallografi med små Angle X-Ray Scattering att modellera ostrukturerade regioner av Nsa1 från S. Cerevisiae

Article doi: 10.3791/56953
January 10th, 2018

Summary January 10th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna metod beskriver kloning, uttryck och rening av rekombinant Nsa1 för strukturella bestämning av röntgenkristallografi och small-angle X-ray scattering (SAXS), och är tillämplig för hybrid strukturell analys av andra proteiner som innehåller både beställde och andningsstörningar domäner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter