Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kjemiske amputasjon og regenerering av Pharynx i Planarian Schmidtea mediterranea
 
Click here for the English version

Kjemiske amputasjon og regenerering av Pharynx i Planarian Schmidtea mediterranea

Article DOI: 10.3791/57168
March 26th, 2018

Chapters

Summary March 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Planarian Schmidtea mediterranea er en utmerket modell for å studere stilk celler og vev gjenfødelse. Denne publikasjonen beskriver en metode for å selektivt fjerne en orgel, pharynx, ved å utsette dyr til den kjemiske Natriumazid. Denne protokollen skisserer også metoder for å kartlegge pharynx gjenfødelse.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter