Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantifiering av intracellulära tillväxt inuti makrofager är en snabb och tillförlitlig metod för att bedöma virulens Leishmania parasiter
 

Kvantifiering av intracellulära tillväxt inuti makrofager är en snabb och tillförlitlig metod för att bedöma virulens Leishmania parasiter

Article doi: 10.3791/57486
March 16th, 2018

Summary March 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Alla patogena Leishmania arter uppehålla och replikera inuti makrofager av deras ryggradsdjur värdar. Här presenterar vi ett protokoll för att infektera murina benmärg-derived makrofager i kultur med Leishmania, följt av exakt kvantifiering av intracellulära tillväxt kinetik. Denna metod är användbar för att studera enskilda faktorer som påverkar värd-patogen interaktion och Leishmania virulens.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter