Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Vev-spesifikke miRNA Expression profilering i musen hjertet delene bruke In Situ hybridisering
 

Vev-spesifikke miRNA Expression profilering i musen hjertet delene bruke In Situ hybridisering

Article doi: 10.3791/57920
September 15th, 2018 Usage Statistics

Summary September 15th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

mikro-RNAs (miRNAs) er korte og svært homologe RNA sekvenser, som post-transcriptional regulatorer av messenger RNAs (mRNAs). Gjeldende miRNA gjenkjenningsmetoder varierer i sensitivitet og spesifisitet. Vi beskriver en protokoll som kombinerer i situ hybridisering og immunostai-samtidige deteksjon av miRNA og protein molekyler på musen hjertet vev deler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter