Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Nanosensorer att upptäcka proteas aktivitet In Vivo för noninvasiv diagnostik
 
Click here for the English version

Nanosensorer att upptäcka proteas aktivitet In Vivo för noninvasiv diagnostik

Article DOI: 10.3791/57937
July 16th, 2018

Chapters

Summary July 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteaser är hårt reglerade enzymer som är involverade i grundläggande biologiska processer och dysreglerad proteas aktivitet enheter progression av komplexa sjukdomar såsom cancer. Denna metods mål är att skapa nanosensorer som mäter proteas aktivitet i vivo genom att producera en klyvning-signal som är detekterbar från värd urin och diskriminerar sjukdom.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter