Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantifiering av Efferocytosis av Single-cell fluorescensmikroskopi
 

Kvantifiering av Efferocytosis av Single-cell fluorescensmikroskopi

Article doi: 10.3791/58149
August 18th, 2018 Usage Statistics

Summary August 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Efferocytosis, att fagocytos av apoptotiska celler, krävs för att upprätthålla homeostas och underlättas av receptorer och signalvägar som tillåter erkännandet, omvälvning och internalisering av apoptotiska celler. Häri, presenterar vi ett fluorescence mikroskopi protokoll för kvantifiering av efferocytosis och aktiviteten av efferocytic signalvägar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter