Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

En In Vitro -Metod för fotodynamisk terapi
 
Click here for the English version

En In Vitro -Metod för fotodynamisk terapi

Article DOI: 10.3791/58190
August 17th, 2018

Chapters

Summary August 17th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fotodynamisk terapi (PDT) är en medicinsk procedur som innebär inkubering av ett exogent tillämpad photosensitizer (PS) följt av synligt ljus ljusaktivering att inducera apoptos. Vi presenterar en in vitro- PDT-protokoll utformat för att simulera PDT som kan användas för att studera skillnader i PS inkubation och ljus behandling parametrar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter