Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Att uppnå måttligt tryck i slutna kärl med torr-is som en Solid CO2 källa
 
Click here for the English version

Att uppnå måttligt tryck i slutna kärl med torr-is som en Solid CO2 källa

Article DOI: 10.3791/58281
August 17th, 2018

Chapters

Summary August 17th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att utföra reaktioner i enkla reaktionskärl under låg till måttlig pressar av CO2. Reaktionerna kan utföras i en mängd fartyg helt enkelt genom att administrera koldioxiden i form av torr-is, utan behovet av kostsamma eller avancerade utrustning eller uppställningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter