Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En mellersta cerebral artär ocklusion teknik för inducera post-stroke depression hos råttor
 

En mellersta cerebral artär ocklusion teknik för inducera post-stroke depression hos råttor

Article doi: 10.3791/58875
May 22nd, 2019

Summary May 22nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att inducera post-stroke depression hos råttor genom ockluding den mellersta cerebral artär via den inre halspulsådern. Vi använder Porsolt tvingade simma test och sackaros preferens test för att bekräfta och utvärdera inducerad depressiva stämningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter