Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Rening och analys av en monoklonal antikropp från äggstocksceller från kinesisk hamster med hjälp av ett automatiserat Mikrobioreaktor system
 
Click here for the English version

Rening och analys av en monoklonal antikropp från äggstocksceller från kinesisk hamster med hjälp av ett automatiserat Mikrobioreaktor system

Article DOI: 10.3791/58947-v
May 1st, 2019

Chapters

Summary May 1st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett detaljerat protokoll för rening och efterföljande analys av en monoklonal antikropp från skördad cell odlings vätska (HCCF) av automatiserade mikrobioreaktorer har beskrivits. Användning av analys för att fastställa kritiska kvalitetsattribut (CQAs) och maximera begränsad provvolym för att extrahera viktig information presenteras också.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter