Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En potens-analys i real tid för chimeric antigen receptor T-celler riktade mot solida och hematologiska cancer celler
 
Click here for the English version

En potens-analys i real tid för chimeric antigen receptor T-celler riktade mot solida och hematologiska cancer celler

Article DOI: 10.3791/59033-v
November 12th, 2019

Chapters

Summary November 12th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en kvantitativ realtid in vitro cytolys assay system för att utvärdera styrkan av chimär antigen receptor T celler inriktning flytande och fasta tumörceller. Detta protokoll kan utökas för att bedöma andra immuneffektorceller, samt kombinationsbehandlingar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter