Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

En dyp-sekvensering-assistert, spontane Suppressor skjerm i fisjon gjær Schizosaccharomyces pombe
 
Click here for the English version

En dyp-sekvensering-assistert, spontane Suppressor skjerm i fisjon gjær Schizosaccharomyces pombe

Article DOI: 10.3791/59133-v 07:55 min March 7th, 2019
March 7th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en enkel suppressor skjermen protokoll i fisjon gjær. Denne metoden er effektiv, mutagen-fri og selektive for mutasjoner som forekommer ofte i et enkelt genomisk locus.  Protokollen er egnet for å isolere suppressors som lindre vekst defekter i flytende kultur som er forårsaket av en mutasjon eller et medikament.

Tags

Genetikk problemet 145 suppressor mutasjon genetisk samhandling spontan fenotypiske utvinning hele-genomet sekvensering bioinformatikk analyse fisjon gjær
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter