Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Een High-throughput Shigella-specifieke bactericide Assay
 

Een High-throughput Shigella-specifieke bactericide Assay

Article doi: 10.3791/59164
February 27th, 2019

Summary February 27th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hier presenteren we een protocol voor het meten van de Shigellacidal activiteit van antilichamen in het serum. Serum is vermengd met bacteriën en exogene aanvulling, geïncubeerd, en het reactiemengsel is verguld op agar platen. Levensvatbare bacteriën vormen kolonies die zijn geteld, met behulp van een geautomatiseerde kolonie enumerator, en gebruikt om te bepalen van de bactericide titer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter