Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En høy gjennomstrømming Shigella-spesifikke bakteriedrepende analysen
 

En høy gjennomstrømming Shigella-spesifikke bakteriedrepende analysen

Article doi: 10.3791/59164
February 27th, 2019

Summary February 27th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å måle Shigellacidal aktivitet av antistoffer i serum. Serum er blandet med bakterier og eksogene supplement, ruges, og reaksjonsblandingen er belagt på agar plater. Levedyktig bakterier danne kolonier som telles, bruker en automatisert kolonien enumerator, og brukes til å bestemme den bakteriedrepende titer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter