Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Lägre dödande Assay att bedöma immunologiska reaktion mot bakteriella patogener
 
Click here for the English version

Lägre dödande Assay att bedöma immunologiska reaktion mot bakteriella patogener

Article DOI: 10.3791/59400-v
April 5th, 2019

Chapters

Summary April 5th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna lägre dödande analys används för att jämföra förmågan hos fagocytos immunceller för att svara på och döda bakterier baserat på olika behandlingar och/eller villkor. Klassiskt, serverar denna analys som den gyllene standarden för att bedöma effektor funktioner av antikroppar mot en bakterie som opsonin.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter