Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Imaging korrosjon på metal-Paint Interface bruke time-of-Flight sekundær ion Mass massespektrometri
 
Click here for the English version

Imaging korrosjon på metal-Paint Interface bruke time-of-Flight sekundær ion Mass massespektrometri

Article doi: 10.3791/59523
May 6th, 2019

Summary May 6th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Time-of-Flight sekundære ion Mass massespektrometri brukes til å demonstrere kjemisk kartlegging og korrosjon morfologi ved metall-maling-grensesnittet til en aluminiumslegering etter å ha blitt utsatt for en saltløsning sammenlignet med en prøve eksponert for luft.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter