Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Vilkårlige Metabolomics fra biologiske kilder Bruke UltraPerformance væskekromatografi-High Resolution massespektrometri (UPLC-HRMS)
 
Click here for the English version

Vilkårlige Metabolomics fra biologiske kilder Bruke UltraPerformance væskekromatografi-High Resolution massespektrometri (UPLC-HRMS)

Article DOI: 10.3791/50433
May 20th, 2013

Chapters

Summary May 20th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vilkårlige metabolomikk gir en hypotese generere øyeblikksbilde av en metabolsk profil. Denne protokollen vil demonstrere ekstraksjon og analyse av metabolitter fra celler, serum eller vev. En rekke metabolitter blir kartlagt ved hjelp av væske-væske-fase ekstraksjon, microflow UltraPerformance væskekromatografi / høy-oppløsnings masse-spektrometri (UPLC-HRMS) koblet til differensial-analyse-programvare.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter