Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Human blastocyst biopsi og vitrifikasjon
 
Click here for the English version

Human blastocyst biopsi og vitrifikasjon

Article DOI: 10.3791/59625-v
July 26th, 2019

Chapters

Summary July 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Blastocyst biopsi og vitrifikasjon er nødvendig for å effektivt utføre Preimplantation genetisk testing. En tilnærming innebærer den sekvensielle åpningen av Zona pellucida og gjenfinning av 7-8 trophectoderm celler i dag 5-7 post-befruktning begrenser både antall manipulasjoner som kreves og eksponeringen av fosteret til sub-optimale miljøforhold.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter