Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Detektion av extravaskulära Trypanosoma parasiter genom fin nål aspiration
 
Click here for the English version

Detektion av extravaskulära Trypanosoma parasiter genom fin nål aspiration

Article DOI: 10.3791/59798-v
August 7th, 2019

Chapters

Summary August 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fin nål aspiration är en teknik, varvid celler erhålls från en lesion eller orgel med en tunn nål. Aspireras material smetas, färgas och undersöks under ett mikroskop för diagnos eller används för molekylär biologi, cytometri eller in vitro-analys. Det är billigt, enkelt, snabbt och orsakar minimalt trauma.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter