Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Separasjon av cellekonvolutten for gram-negative bakterier i indre og ytre membranfraksjoner med tekniske justeringer for acinetobacter baumannii
 
Click here for the English version

Separasjon av cellekonvolutten for gram-negative bakterier i indre og ytre membranfraksjoner med tekniske justeringer for acinetobacter baumannii

Article DOI: 10.3791/60517-v
April 10th, 2020

Chapters

Summary April 10th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Gram-negative bakterier produserer to romlig segregerte membraner. Den ytre membranen er partisjonert fra den indre membranen av en periplasme og et peptidoglykansk lag. Evnen til å isolere de to bilagene av disse mikrobene har vært avgjørende for å forstå deres fysiologi og patogenese.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter