Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Samtidig affinitetberikelse av to post-translational modifikasjoner for kvantifisering og lokalisering av nettstedet
 
Click here for the English version

Samtidig affinitetberikelse av to post-translational modifikasjoner for kvantifisering og lokalisering av nettstedet

Article DOI: 10.3791/60780-v
February 27th, 2020

Chapters

Summary February 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne arbeidsflyten beskriver ytelsen til tids- og kostnadseffektiv berikelse av flere proteinpost-translational modifikasjoner (PTMs) samtidig for kvantitativ global proteomisk analyse. Protokollen benytter ptm berikelse på peptidnivå med flere konjugerte antistoffer, etterfulgt av datauavhengig oppkjøpsmassespektrometrianalyse for å få biologisk innsikt i PTM crosstalk.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter