Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.

Bedömning av dyslexi vid sex års ålder
 
Click here for the English version

Bedömning av dyslexi vid sex års ålder

Article DOI: 10.3791/60858-v 15:00 min May 1st, 2020
May 1st, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna forskning innehåller ett föreslaget protokoll för identifiering av dyslexi. Protokollet är baserat på diagnostik och svar på interventionsmodeller. Förslaget innebär att använda strukturerade intervjuer och standardiserade tester för bedömning av läs- och skrivresultat och avgörande faktorer.

Tags

Beteende Utgåva 159 Dyslexi bedömning diagnostiska kriterier behandlingssvar strukturerade intervjuer standardiserat test
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter