Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Oppsett av kapillær elektroforese-induktivt skrevet plasma massespektrometri (CE-ICP-MS) for kvantifisering av jern redox arter (Fe(II), Fe(III))
 
Click here for the English version

Oppsett av kapillær elektroforese-induktivt skrevet plasma massespektrometri (CE-ICP-MS) for kvantifisering av jern redox arter (Fe(II), Fe(III))

Article DOI: 10.3791/61055-v
May 4th, 2020

Chapters

Summary May 4th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne jernrødoksspekulasjonsmetoden er basert på kapillær elektroforese-induktivt kombinert plasmamassespektrometri med prøvestabling kombinert med kort analyse i ett løp. Metoden analyserer raskt og gir lave grenser for kvantifisering for jernrødoksarter på tvers av et variert utvalg av vev og biofluidprøver.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter