Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Mätning efter stroke cerebral ödem, infarkt zon och blod -hjärnbarriär nedbrytning i en enda uppsättning gnagare hjärnprover
 
Click here for the English version

Mätning efter stroke cerebral ödem, infarkt zon och blod -hjärnbarriär nedbrytning i en enda uppsättning gnagare hjärnprover

Article DOI: 10.3791/61309-v 04:32 min October 23rd, 2020
October 23rd, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en ny teknik för att mäta de tre viktigaste parametrarna för skandinavisk hjärnskada på samma uppsättning gnagare hjärnprover. Att bara använda ett hjärnprov är mycket fördelaktigt när det gäller etiska och ekonomiska kostnader.

Tags

Neurovetenskap Problem 164 Störningar i blodhjärnbarriären (BBB) hjärnödem infarktzon ischemisk stroke mellersta cerebral artärocklusion (MCAO) råttmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter