Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Direkt-kopplade elektroretinogram (DC-ERG) för inspelning av ljus-evoked elektriska svar av musen Retinal Pigment Epitel
 
Click here for the English version

Direkt-kopplade elektroretinogram (DC-ERG) för inspelning av ljus-evoked elektriska svar av musen Retinal Pigment Epitel

Article DOI: 10.3791/61491
July 14th, 2020

Chapters

Summary July 14th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en metod för att registrera ljus-evoked elektriska svar av retinal pigment epitel (RPE) i möss med hjälp av en teknik som kallas DC-ERGs först beskrivs av Marmorstein, Peachey, och kollegor i början av 2000-talet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter