Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Aktivera Realtidskompensation i Snabb Fotokemiska oxidationer av proteiner för bestämning av Protein Topografi Förändringar
 
Click here for the English version

Aktivera Realtidskompensation i Snabb Fotokemiska oxidationer av proteiner för bestämning av Protein Topografi Förändringar

Article doi: 10.3791/61580
September 1st, 2020

Summary September 1st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Snabb fotokemisk oxidation av proteiner är en framväxande teknik för den strukturella karakteriseringen av proteiner. Olika lösningsmedelstillsatser och ligander har varierade hydroxylradikala rensningsegenskaper. För att jämföra proteinstrukturen i olika förhållanden krävs realtidskompensation av hydroxylradikaler som genereras i reaktionen för att normalisera reaktionsförhållandena.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter