Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Neutron Spin Echo Spektroskopi som en unik sond för lipidmembrandynamik och membranproteininteraktioner
 
Click here for the English version

Neutron Spin Echo Spektroskopi som en unik sond för lipidmembrandynamik och membranproteininteraktioner

Article DOI: 10.3791/62396-v 10:02 min May 27th, 2021
May 27th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta dokument beskriver protokollen för provberedning, datareduktion och dataanalys i neutronspinn eko (NSE) studier av lipidmembran. Omdömesgill deuteriummärkning av lipider ger tillgång till olika membrandynamik på mesoskopiska längd- och tidsskalor, över vilka viktiga biologiska processer uppstår.

Tags

Biologi Nummer 171 kollektiv lipiddynamik böjmodulus områdeskomprimerbarhet tjockleksfluktuationer membranviskositet selektiv avutluftning liposompreparat
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter