Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

En generalisert metode for å bestemme gratis løselig fenolsyresammensetning og antioksidantkapasitet av korn og belgfrukter
 
Click here for the English version

En generalisert metode for å bestemme gratis løselig fenolsyresammensetning og antioksidantkapasitet av korn og belgfrukter

Article DOI: 10.3791/62467-v 10:30 min June 10th, 2022
June 10th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fenolsyrer er viktige fytokjemikalier som er tilstede i fullkorn. De har bioaktive egenskaper som antioksidantbeskyttende funksjoner. Dette arbeidet tar sikte på å rapportere om en generalisert metode for HPLC-identifisering, total fenolisk innholdsestimering og bestemmelse av antioksidantkapasiteten til fenolsyrer i korn og belgfrukter.

Tags

Kjemi utgave 184 fenolsyre hydroksybenzosyre hydroksycinnamic acid ekstraksjon HPLC spektrofotometrisk metode spektrofluorometrisk metode antioksidantkapasitet
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter