Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Harpiksassistert fangst kombinert med isobarisk tandemmassemerkemerking for multiplekset kvantifisering av proteintioloksidasjon
 
Click here for the English version

Harpiksassistert fangst kombinert med isobarisk tandemmassemerkemerking for multiplekset kvantifisering av proteintioloksidasjon

Article DOI: 10.3791/62671-v 07:16 min June 21st, 2021
June 21st, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteintioloksidasjon har betydelige implikasjoner under normale fysiologiske og patofysiologiske forhold. Vi beskriver detaljene i en kvantitativ redoks proteomikkmetode, som benytter harpiksassistert fangst, isobarisk merking og massespektrometri, noe som muliggjør stedsspesifikk identifisering og kvantifisering av reversibelt oksyderte cysteinrester av proteiner.

Transcript

Tags

Biokjemi RAC TMT tiol redox proteomikk cystein PTM støkiometri redoks modifikasjoner
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter