Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Mätning av fettsyra β-oxidation i en suspension av nyligen isolerade mushepatocyter
 
Click here for the English version

Mätning av fettsyra β-oxidation i en suspension av nyligen isolerade mushepatocyter

Article DOI: 10.3791/62904-v 11:03 min September 9th, 2021
September 9th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fettsyra β-oxidation är en viktig metabolisk väg som är ansvarig för att generera energi i många olika celltyper, inklusive hepatocyter. Här beskriver vi en metod för att mäta fettsyra β-oxidation i nyisolerade primära hepatocyter med 14C-märkt palmitinsyra.

Tags

Biokemi utgåva 175
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter