Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

RNA-fluorescens in situ hybridisering (FISH) for å visualisere mikrobiell kolonisering og infeksjon i Caenorhabditis elegans tarmer
 
Click here for the English version

RNA-fluorescens in situ hybridisering (FISH) for å visualisere mikrobiell kolonisering og infeksjon i Caenorhabditis elegans tarmer

Article DOI: 10.3791/63980-v 08:58 min July 27th, 2022
July 27th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tarmmikrober, inkludert ekstracellulære bakterier og intracellulære patogener som Orsay-viruset og mikrosporidia (sopp), er ofte forbundet med ville Caenorhabditis nematoder . Denne artikkelen presenterer en protokoll for å oppdage og kvantifisere mikrober som koloniserer og/eller infiserer C. elegans nematoder, og for måling av patogenbelastning etter kontrollerte infeksjoner i laboratoriet.

Tags

Immunologi og infeksjon utgave 185
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter