Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Free Access.

Laserinducerad åtgärdspotentialliknande mätningar av kardiomyocyter på mikroelektrodmatriser för ökad prediktivitet för säkerhetsfarmakologi
 
Click here for the English version

Laserinducerad åtgärdspotentialliknande mätningar av kardiomyocyter på mikroelektrodmatriser för ökad prediktivitet för säkerhetsfarmakologi

Article DOI: 10.3791/64355-v 10:41 min September 13th, 2022
September 13th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kombinationen av laserporation och mikroelektrodmatriser (MEA) möjliggör åtgärdspotentialliknande inspelningar av odlade primära och stamcellsderiverade kardiomyocyter. Vågformsformen ger överlägsen inblick i testföreningarnas verkningssätt än standardinspelningar. Den länkar patch-clamp och MEA-avläsning för att ytterligare optimera hjärtsäkerhetsforskning i framtiden.

Tags

Medicin utgåva 187
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter